• Hírek

KEDVES MAGYARORSZÁG! #szanyitibor No.11.

Nem szokásom, de most egy furának tűnő újévi fogadalmat tettem: 2018-ban alapvetően kedves leszek.

Nem mintha eddig ne lettem volna kedves mindazokkal, akiket szeretek, becsülök, tisztelek. Sokkal inkább arról van szó, hogy ki akarom próbálni, vajon a kimért kedvesség működik-e az ellenfelekkel, ellenségekkel, bűnözőkkel szemben? Lehet-e kedvesen elzavarni egy méltatlan hatalmat, lehet-e kedvesen számon kérni őket, lehet-e kedvesen viszonyulni egyébként metsző problémák megoldásaihoz?

Igyekszem hát legyűrni az indulataimat, úrrá lenni a mindennapi felháborodásaimon és kiiktatni a stresszt az életemből. Talán követőim is lesznek. Próbáljuk meg!

Egyetlen érzelmi kitörést szeretnék megengedni magamnak, éspedig tavasszal, amikor jön a hír, hogy megdöntöttük Orrbánék korrupt rendszerét. Akkor az összes lehetséges emberi hangot szeretném kiadni magamból, a létező legnagyobb hangerőmmel.

#szanyitibor No.11.

OKOSFALVA #szanyitibor No.10.

A megváltozott klíma, a kiszáradás és az ezekből fakadó háborúk két évtizednyi csökkenés után ismét emelkedésbe vitték a világ éhezőinek számát. Az EU erre akkor reagál helyesen, ha megerősíti élelmiszertermelő képességeit. A globális élelmiszerkereskedelem azonban csak akkor jó dolog, ha a választék bővítését szolgálja, s kifejezetten rossz, ha egyes országok ellátását a versenynek rendeli alá.

A Föld hamarosan eléri a ma ismert élelmiszerkapacitásainak a végét, a lakosság lélekszáma viszont növekszik. Ellenszer lehet a fejlett, precíziós mezőgazdaság kiterjesztése, a vidéki életmód vonzerejének növelése, a falusi lét minőségének felzárkóztatása. Az ‘EU az okosfalvakért’ mozgalom ezeket a célokat tűzte ki maga elé.

A recepteket viszont magunknak és egyben egymásnak írjuk. Nem kell várni semmire. Az EU roppant hatékony lehet a jó megoldások forgalmazásában, de nem hivatott uniformizált csodaszerek gyártására. Az ‘okosfalvak’ gondolatának egyik európai témagazdájaként idehaza a Baloldali Önkormányzati Közösségünket kívánom együttes cselekvésbe hívni, hogy 2018-ban már jól látható kezdeti eredményeket érjünk el.

#szanyitibor No.10.

SZOCIÁLIS EURÓPA - SZOCIÁLIS MAGYARORSZÁG #szanyitibor No.9.

Az EU-ban 2017 vége igen nagy előrelépést hozott a ‘Szociális jogok európai pillére’ megépítése terén. Az idei kikáltást követően 2018 a szorgos aprómunka éve lehet. A bal-, illetve a konzervatív oldal egyszerre nyomta meg az indítógombot, de a futam iránt a progresszív erők elkötelezettebbnek tűnnek.

Az EU szakszavai világában a szociális ügyek sokkal bővebb értelmezési tartománnyal bírnak, mint idehaza. Nálunk ez sajátosan valamiféle segélyezési politikát sugall, az EU intézményeiben viszont az egészségügyet, az oktatást, a nevelést, a nyugdíjat, a lakhatást és a jövedelmeket, illetve a munkaügyeket sorolják a szociális fogalom alá.

Az alapfelismerés azonban döbbenetes. Az európai integráció legújabb hat évtizede azt bizonyította, hogy a szociális szférába való befektetések a leginkább gyümölcsözőek. Minden más ágazatot lepipálnak. Sőt, a jó szociális politika kevésbé a már gazdag országok privilégiuma, hanem azok az országok váltak különösen gazdaggá, amelyek a szociális területeiket erősítették jogokkal, vívmányokkal, szolgáltatásokkal. A magyar jövőt is hasonlóképp kellene építeni, s mi szocialisták eszerint fogunk cselekedni.

Egyesek számára kordivat az EU-t leszólni, ám ha a hiányosságokat vizsgáljuk, akkor sajnos Magyarország jóval több kritika alanya lehet. Azonban egyikből sem kéne kilépni. Állítsuk hát meg az elvándorlási folyamatokat, s szorítsuk vissza a nagyközösségből távozni akarók szándékait is!

#szanyitibor No.9.

ELŐRE A VILÁGOSSÁG FELÉ! #szanyitibor No.8.

Az új év ugyan még nem kezdődött el, de az bizonyos, hogy Karácsony múltával egy fél éven át egyre világosabb lesz minden napunk. Hogy a politikában is így legyen, némi éleslátásra is szükségünk van. 2018 legnagyobb európai kihívásai alighanem a Brexit fordulatai, illetve a ‘szociális pillér’ megalkotása körül jelentkeznek majd.

A Brexit két ‘kísérőcsillaga’ az ukrán, illetve a török közeledés kérdésköre. Ha a papírforma szerint alakulnak a dolgaink, akkor bő egy év múlva három nagy ország kerül az EU-val - az eltéréseiktől függetlenül is - különlegesen szoros viszonyba. Izgalmas lesz, miként fognak alakulni a 450 milliós lélekszámra csökkenő EU kapcsolatai a 180 milliós legfontosabb ’kültagsággal’. És akkor a szinte hasonló helyzet felé haladó 40 milliós Kanadáról még nem is beszéltünk. A magam részéről azon leszek, hogy a ‘beltagság’ és a ‘kültagság’ együttműködése minél sikeresebb legyen.

Segít ebben az a jelenség, hogy Orbánék minden ellenkező igyekezete dacára az elmúlt időszakban nagyot nőtt az EU presztízse a magyar lakosság körében. Úgy látszik, a nemzeti emlékezetből nem törlődött ki történelmünk két nagy integrációs hullámának pozitív hatása, vagyis az Osztrák-Magyar Monarchia, illetve a KGST révén elért fejlődésünk. Bár a Monarchia és a Szovjet-Blokk egyaránt szétesett, az egykori gazdasági előnyöket senki nem vonhatja kétségbe. A maiakat sem.

#szanyitibor No.8.

A harnadik harmad #szanyitibor No.7.

Az EU elsősorban továbbra is egy kormányközi szervezet, ezért igen fontos, hogy mivel akarnak közösen foglalkozni a tagállamok kormányai. Az őket tömörítő Tanács (‘az Európai Unió Tanácsa’) a minap eldöntötte, hogy a jelenlegi EU-ciklus utolsó harmadában (2018/19) mire terjedjen ki a fő figyelem.

1. A polgárok biztonságának védelmére;

2. A migrációs politika felelős és szolidáris reformjára és fejlesztésére;

3. A munkahelyeket, a növekedést és a befektetéseket érintő újabb löketre;

4. A szociális pillér munkaügyi elemeinek javítására;

5. A Digitális Belső Piac ‘on-line’ fogyasztóvédelmi szabályozására;

6. Az Energia Unió és a klímapolitika ‘tisztasági’ összehangolására.

7. Az európai pártcsoportok finanszírozásának világosabbá tételével az EU-polgárok bizalmának fokozására.

Bárki bármi mást szeretne az EU-tól úgymond legfőképpen - tetszik vagy sem - ez a fenti 7 tétel a tagországok jelenlegi elsőbbségi akarata. Jómagam ugyan szívesen látnám ezek sorában az életmódunkat közvetlenül befolyásoló ügyeket, úgymint a táplálkozás, az egészség, a szellemi épülésünk dolgait, de azért nyugtalan se vagyok, mert a napirendek további traktusaiban ezek is helyet kapnak majd.

#szanyitibor No.7.

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu