• Hírek

A nőknek való hízelgés nem pótolja az érdekükben történő valós cselekvést

A nemzetközi nőnapon szeretném felhívni Magyarország polgárainak figyelmét, hogy ez a nap továbbra sem igazi ünnepnap, mert ma is szinte ugyanazon elvekért küzdünk, amelyeket eleink egy bő évszázada megfogalmaztak. Azért tehát, hogy a nők által végzett munka becsülete ugyanaz legyen mint a férfiaké, a nők egyenlő arányban vehessenek részt az élet minden területén, kiváltképp a közéletben, és hogy a nők, illetve gyermekeink kapják meg mindazon védelmet és gondoskodást, ami kijár nekik.

A nők védelme azonban nem szorítható csupán önvédelemre. Nekünk, férfiaknak is elemi kötelességünk átérezni a nők gyakori kiszolgáltatottságát, s dolgunk megtenni mindazt, amit nehéz helyzetekben önmagunkért megtennénk. S bár most főleg a nőkről beszélünk, a nemzetközi nőnap legyen alkalom arra, hogy felmutassuk szolidaritásunkat minden embertársunkkal, aki a nagyobb közösség oltalmát érdemli.

Szanyi Tibor: A méz és a méhek védelme egységes Uniós érdek

Az Európai Parlament jelentést készített és fogadott el az európai méztermeléssel kapcsolatban, amely a minőségi, termelő-támogatási- és környezeti szempontokat is figyelembe veszi.

„Jelentősen javult a jelentés a szocialista módosító javaslatok befogadása után, amely egy átfogó stratégiát szorgalmaz az európai méhek védelme érdekében. Növelné a termelőknek nyújtott támogatást, erősítené a minőségi követelményeket az import mézekkel szemben, egyúttal pedig szorgalmazza azt is, hogy az áruforgalmat és az áruk eredetét rendszeresen ellenőrizzék. A téma azért is fontos számunkra, mivel a legnagyobb méztermelő Románia, Spanyolország és Magyarország” – mondta Szanyi Tibor, szocialista EP- képviselő.

A jelentés kiemeli, hogy a közel 600 ezer uniós termelő mintegy 200 ezer tonna mézet termel évente, ezzel az EU Kína után második a világrangsorban.

„A szocialisták nem támogatták a fideszes jelentéstevő eredeti elképzelését, amely szerint még jobban meg kellene adóztatni a kistermelőket, a kihágásokkal szembeni szigorúbb büntetéseket viszont sikerült a kompromisszum részeként megtartani. Úgy vélem, hogy támogatnunk kell a felelősségteljes méhészetet és biztosítanunk kell a szektor megújulását. Bár a jelentésben vannak előrelépések, a méheket veszélyeztető növény-védőszerek betiltásával kapcsolatban nem alakult ki egységes támogató álláspont. Így azt kell, hogy mondjam, összességében a jelentés továbbra is aggasztóan sok ponton szolgálja a nagyipari érdekeket. Minthogy a jövő a minél kevesebb vegyszert használó mezőgazdaságé, így készülnünk kell a ma ismert szerek kiváltására” - foglalta össze Szanyi Tibor EP-képviselő.

Szanyi Tibor: Önleleplezés a lengyel kormányzat antidemokratikus lépéseinek fideszes védelme

Az Európai Parlament ma nagy többséggel arról határozott, hogy támogatja a Bizottság kezdeményezését, hogy az uniós alapszerződés 7. cikkelye alapján - most első ízben - eljárást indít egy EU tagállammal, Lengyelországgal szemben a jogállami normák megsértése miatt.

A határozat ellen csak a lengyel kormánypártot is soraikban tudó konzervatívok, valamint szélsőséges, Unió-ellenes képviselők szólaltak fel a vitában, míg a többi frakció - köztük a Fidesz pártcsaládja, az Európai Néppárt - határozottan támogatta ezt a maga nemében áttörést jelentő, történelmi lépést az európai intézmények részéről.

Szanyi Tibor magyar szocialista képviselő az általa is támogatott döntés kapcsán emlékeztetett rá, hogy a mostani eljárás csak a lengyel igazságszolgáltatás átszervezése ürügyén a bíróságok jogállását és függetlenségét korlátozó intézkedéseket veszi célba. Mindemellett az EP a lengyel jogállamiság helyzetéről folytatott korábbi vitáiban és határozataiban az európai demokratikus normák megsértésének számos más példája, így a nők, a kisebbségek, a civil szervezetek jogait csorbító lépései miatt is élesen bírálta a jelenlegi lengyel vezetés politikáját.

„Nekünk, magyaroknak persze nem ismeretlen ez a módszer, hiszen a demokratikus jogállam fokozatos lebontását nálunk már korábban, még gátlástalanabb módon elvégezte a Fidesz-hatalom. Nem véletlen, hogy ma már ez EP-ben is sokan elismerik, hogy ha az európai intézmények időben és határozottabban léptek volna fel Orbánék dúlása ellen, talán a lengyel helyzet sem súlyosbodott volna a mostani döntést kikényszerítő szintig” - mutatott rá Szanyi Tibor.

Az MSZP EP-képviselője szerint ebből a szempontból önleleplező a fideszes többség által megszavazott február 21-i országgyűlési határozat, amely az európai intézményeket elfogultsággal vádolva veszi védelmébe a lengyel kormányzat antidemokratikus lépéseit és az EP-határozat leszavazására szólítja fel a magyar képviselőket. „Orbán ezzel besorolná hazánkat az Európa-ellenes, nacionalista, szélsőjobbos kisebbség mellé - oda, ahová a Fidesz politikailag valójában tartozik is. Cinikusan kettős mércét kiáltva, egyenlő elbánást követelve csak azt felejti el, hogy egy ideje már az Orbán rezsim feje felett is ott lebeg a 7. cikkely ’Damoklész-kardja’, s az európai értékeket számtalan módon megsértő kormányzásáról most készülő EP-jelentés nyomán aligha kerülhetné el az európai szintű felelősségre vonást” - mutatott rá Szanyi Tibor. A szocialista EP-képviselő ugyanakkor a magyar kilátásokat bizakodóan ítéli meg: „az április 8-i választás jó esély a magyar demokratáknak arra, hogy megszabadítsuk hazánkat és az EU-t is ettől a súlyos politikai kolonctól és elvezessük Magyarországot az európai integráció élvonalába”.

Szanyi Tibor: a magyarországi adóigazságosság akadálya „Orbán-maffiakormánya”

A mai brüsszeli mini plenáris során szavaznak az európai parlamenti képviselők az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcseréről szóló jelentésről.

Szanyi Tibor, szocialista EP-képviselő üdvözölte a jelentést, valamint kiemelte az S&D frakció munkájának fontosságát az agresszív adóelkerülés elleni küzdelem terén.

A jelentés elfogadása egy újabb lépés lesz az európai adóigazságosság helyreállítása felé, hiszen az abban foglalt javaslatok a nagyobb átláthatóságot, a nemzeti adóhatóságok hatékonyabb együttműködését és az adókikerülési konstrukciókban segítséget nyújtó köztes szereplők elleni szigorúbb fellépést fogják segíteni.

Szanyi Tibor a témával kapcsolatos írásbeli felszólalásában hangsúlyozta, hogy „közösségi együttműködés nélkül nem érhetünk el jelentős eredményeket, hiszen az agresszív adókikerülésben érdekelt magánszemélyek és multinacionális vállalatok éppen a tagállami adórendszerek eltérésit használják ki.”

„Az agresszív adóelkerülés elleni jogszabályi változtatások azonban csak jogállami környezetben, független adóhatóságok és együttműködő kormányok mellett lehetnek hatékonyak” – tette hozzá Szanyi Tibor. „Ezek a feltételek Magyarországon nincsenek meg, így az európai uniós erőfeszítések ellenére Orbán oligarchái és egyéb partnerei továbbra is gond nélkül csalhatják el az adót, nagyobb adóterhet téve ezzel a becsületes adófizetőkre és kkv-kra” – emlékeztetett a szocialista politikus.

„Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy megvédje magát a jogtalan adókerülőktől és csalóktól. Ehhez azonban először meg kell szabadulnia az Orbán vezette maffiakormánytól” – mondta Szanyi Tibor, aki nemrég kapott megbízást az ÁFA-mértékekről szóló európai parlamenti jelentés-tervezet elkészítésére.

Európai okosfalvak - konzultáció a magyar vidék érdekében - levél-

Gúr Nándor országgyűlési képviselő és dr. Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő konzultációs levele:

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy javában folyik az EU jövőjéről szóló össz-európai konzultáció. Bár Magyarországon inkább sajátos nemzeti konzultációkhoz vagyunk szokva, az európai integráció fejlődésének iránya senki számára nem lehet sokadlagos kérdés.

Jelen levelünk célja közös jövőnk egyik sarkalatos terepének hazai áttekintése, hogy minél inkább tudjuk hallatni a hangunkat a hazai és az európai döntéshozatali fórumokon. A vidéki megélhetés, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés perspektíváiról van szó.

Mindeközben a magyar vidék fölé sötét felhők is gyülekeznek. Ha az Orbán-kormány tovább lesz képes bitorolni a hatalmat, akkor a kistelepülések önkormányzatiságának egyértelműen befellegzett, s az ön küldetése, megbízatása is hamar véget ér. A hírek szerint a kormány elképzelése, hogy a 2000 fő alatti települések önkormányzatait bezárják, így ezen közösségek vagyona és egyben jövője is kikerül a helyi emberek kezéből. Menjünk ennek elébe! Szocialista politikusokként is nyilván arra kérjük Önt, győzze meg választóit az európai építkezés hasznosságáról, s merő önvédelemből ne támogassák a Fidesz további ámokfutását.

Csatlakozzanak inkább ahhoz a mozgalomhoz, amely a 2020 utáni európai működési keretekre összpontosít, s ezek sorában újra virágzó falvakat, magabiztos vidéki embereket és lelkes fiatalokat kíván a mai sorvadás és pusztulás helyett. Minderre már csak azért is szükség van, mert az európai mezőgazdaság, illetve a kistelepülési élet sem maradt érintetlen a globális folyamatoktól, s bár a világ más részeihez mérten tompítottabban, ám földrészünkön is erőteljes birtokkoncentráció ment végbe, a kisüzemek visszaszorulása megannyi embert tett munkanélkülivé, s szinte megállíthatatlannak látszik falvaink elnéptelenedése.

Ezek a folyamatok mára oda vezettek, hogy hosszabb távon megroppanhat az EU élelmiszertermelő képessége, ami a globális versenyben kiszolgáltatottá tehet minket. Furcsa ellentmondások által gerjesztett kihívásokkal szembesülünk. Más térségek nehézségeihez képest Európában bőven van termőföldünk, vízben sincs abszolút hiányunk, ám az e javakkal való elégtelen gazdálkodás, esetenként bűnös kizsákmányolásuk, védelmük elhanyagolása aláássa jövőnk kilátásait. A kistelepülési közösségek felbomlása, a generációs szakadékok kialakulása és a tudásbázisok kiürülése komoly veszedelmek képét vetíti előre.

Nagyon általánosan fogalmazva a vidék, s benne a mezőgazdaság messze nem jut hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyek a városokban megszokottak, ezáltal egyre kevésbé tudja nyújtani azokat a teljesítményeket, amelyeket az európai állampolgárok elvárhatnának. Ördögi körben vagyunk.

Ezek az elvárások roppant összetettek. Az alapfeladat a magas minőségű élelmiszerek méltányos áron való megtermelése, miközben a környezetünket tisztán, egészségesen kell tartanunk. Ehhez azonban az szükséges, hogy az új tudással rendelkező fiatalok generációja is belépjen a körforgásba, márpedig ehhez jó iskolák, működő infrastruktúra, s vonzó falusi környezet kellenek, hogy ne kelljen mindenért a városba rohangálni, legyen szó pénzügyekről, árucikkekről, kulturális igényekről, avagy az oktatásról, egészségügyről stb. Minőségi életet biztosító falvakat akarunk, amelyek kifejezetten vonzóak a fiatalok számára is.

Az Európai Unió a tagországai éves teljesítményének 0,4 %-át fordítja a mezőgazdaság és a vidék támogatására, s nagyjából ugyanennyit a felzárkóztató regionális politikákra. Ha valóban támogatásként tekintünk ezekre a forrásokra, akkor talán elégségesek, ám ha beruházásként fogjuk fel, akkor bizony roppant kevés. Márpedig egyre inkább ez utóbbiakra van szükség.

A fenti gondolatsor csupán egy tömör összegzése annak, ami az ‘európai okosfalvak’ (EU Smart Villages) koncepciót életre hívta. Büszkék vagyunk arra, hogy ennek mi, e levél aláírói kezdetektől fogva társszerzői vagyunk, s más kollégákkal összefogva elértük, hogy az európai mezőgazdaság és vidékfejlesztés jövőjéről szóló EU-szintű vitában ez a lehetséges irány hovatovább evidenciaként tör magának utat, olyannyira hogy - kezdeményezésünkre - az Európai Parlament és az Európai Bizottság pusztán a tervezési előkészületekre közel 4 millió eurót különített el. Az ‘európai okosfalvak’ modelljeinek részletes megépítése tehát még előttünk áll. Lenyűgöző ugyanakkor, hogy a téma tárgyalásakor a kistelepülési polgármesterekből áradnak a jobbnál jobb ötletek, megvalósított gyakorlatok, amelyek tárháza kiapadhatatlannak tűnik. Éppen ezért feltételezzük, hogy a koncepció intézményes hátterének kialakításakor első helyen lesz egy olyan jól kezelhető adatbázis felállítása, amely a rengeteg apró, de értékes gondolatot egy közös ‘házba’ tereli. Ebben számítunk az ön alkotó közreműködésére.

Mindazonáltal már most is vannak jól látható sarokpontok. Egyik ilyen az internet használata, a másik pedig a mobilitás kérdése. Tömören szólva: azt kell elérnünk, hogy az okostelefon a falvak lakói számára is igazi munkaeszközzé válhasson, illetve azt hogy a vidéki térségek a modern megoldások révén jól megközelíthetők legyenek. Úgy, hogy egy falusi házba is fél órán belül lehessen meleg ételt hozatni, vagy akár éjszaka drónnal kijuttatni a sürgős gyógyszert. Ezek csak apró példák, a tényleges szükségletek lényegesen sokrétűbbek.

Nagy szükség van az Ön, illetve az Ön mögött álló polgárok véleményére. Az EU történelmében először nem csupán; vagy szinte kizárólag a mezőgazdákat, hanem a falusi, kistelepülési polgármestereket hívjuk közös gondolkodásra: miként adhatunk új lendületet a vidéki életformáknak, hogyan tudjuk ehhez átalakítani az európai adófizetők által biztosított költségvetési kereteket?

Budapest, 2018.02.19.

Üdvözlettel:

Gúr Nándor országgyűlési képviselő

dr. Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu