Megszavazta az Európai Parlament, hogy véget kell vetni a multinacionális vállalatok és az EU-tagországok kormányai közötti titkos adópaktumoknak

Az Európai Parlament mai plenáris ülésén megszavazta a TAXE különbizottság munkájának eredményeit összefoglaló jelentést. A több hónapos feltáró munkánk nyilvánvalóvá tette számomra, hogy nem elszigetelt esetekkel van dolgunk, hanem az államok által szervezett, de legalábbis tolerált, módszeres adódömpinggel állunk szemben. Megnövelt átláthatósággal, ellenőrzéssel és szankciókkal kell megtörnünk ezt az ördögi kört. "Az összes tisztességes adófizető nevében beszélek, mikor azt mondom, hogy ez a fajta magatartás nem tolerálható többé" - húzta alá Szanyi Tibor, szocialista EP-képviselő.

A multinacionális vállalatok adóelkerülésének negatív hatásait az összes többi adófizető viseli, ideértve a kkv-kat is. Ezért egy átfogó, jogszabályi keretet kell létrehozni Európában a tisztességes társasági adózás biztosításáért.

A különbizottság jelentésében egyértelművé tesszük, hogy mit várunk el a tagállamoktól és az Európai Bizottságtól: nevezetesen egy átfogó intézkedéscsomagot az adópaktumok ellen. A célunk az, hogy a multinacionális cégek ott fizessenek adót, ahol nyereségüket megtermelik – hangsúlyozta az európai parlamenti képviselő.

A multiknak sok éven keresztül sikerült lefaragniuk a fizetendő adó értékéből a különböző tagállamokkal kötött titkos alkukon keresztül. Ennek eredményeként azt az adóösszeget, melynek célja az egészségügyi rendszer, az oktatás és az infrastruktúra támogatása, szinte kizárólag a kis- és középvállalkozások valamint az állampolgárok fizették meg. Ez a helyzet elviselhetetlenné vált, különösen mikor a kormányok komoly költségvetési megszorításokat vezetnek be a szociális kiadások terén.

Ma ez a Parlament egy világos ütemtervet adott az EU kormányainak és az Európai Bizottságnak is, ami mentén harcolhatunk az adópaktumok ellen és megváltoztathatjuk a jelenlegi elfogadhatatlan helyzetet - emelte ki a szocialista politikus.

A jelentés számos előremutató ajánlást tartalmaz, többek között felszólítja az EU kormányait, hogy fogadjanak el egy új szabályt, melynek értelmében a multinacionális vállalatoknak országonkénti jelentésben kell beszámolniuk a nyereségről illetve a megfizetett adóról. Közös konszolidált adóalapot és egységes adózási definíciókat kell elfogadni, valamint létre kell hozni az adóparadicsomok szankciókkal egybe kötött európai feketelistáját is. A jelentés szintén leszögezi, hogy védelmet kell biztosítani a közérdekű bejelentők számára, valamint összeférhetetlenségi rendszer létrehozása is szükséges az adótanácsadókkal kapcsolatban.

Azt is kértük a tagállamoktól, hogy a nemzeti feltételes adó-megállapításokra és a más tagállamra hatást kifejtő egyéb adózási lépésekre vonatkozó információkat szisztematikusan osszák meg egymással és a Bizottsággal is. Azért fontos, hogy a Bizottság is megkapja ezeket az információkat, mivel valójában csak így képes felügyelni a versenyjogi szabályozás betartását, mint ahogy azt a Starbucks és a Fiat esetében is tette.

„A munkának azonban itt még nincs vége.”- tette hozzá Szanyi Tibor, európai parlamenti képviselő. Továbbra sem jutunk hozzá minden információhoz. Azzal, hogy egy új bizottságot állítunk fel, mely folytatja az első TAXE bizottság munkáját, azt reméljük, hogy folyamatos nyomást gyakorolhatunk annak érdekében, hogy a most elfogadott ajánlások az állampolgárok és a tisztességes vállalkozások érdekét képviselő konkrét intézkedésekké váljanak.

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu