Szanyi Tibor és Gúr Roland cikke az EP Today-ben

Az EU versenypolitika számos módon szolgálja az Európai Uniót. A fogyasztók számára színvonalas áruk és szolgáltatások széles választékát biztosítja, miközben ösztönzőleg hat az innovációra, és alapköve az európai integrációnak azzal, hogy közreműködik az országok közötti határok lebontásában. Alapvetően járul hozzá az Európai Unió gazdasági jólétéhez és az állampolgárok életszínvonalának növekedéséhez.

Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk, hogy Európa továbbra is élvezi a versenypolitikai mentén létrejött tisztességes verseny előnyeit, rendkívül fontos, hogy évente ellenőrizzük annak állapotát európai parlamenti jelentések keretein belül. Az EU-nak naprakésznek kell lenni és időben kell válaszolnia az adódó kihívásokra, főleg a digitális gazdaság korában, mikor a vállalatok és az üzleti modellek is folyamatosan változnak.

Úgy véljük, hogy az Európai Parlament idei versenypolitikai jelentése meghatározó lesz egy-egy szektorhoz való viszonyulásunk tekintetében. A jelentés sok terület számára ad új lendületet: például nagyobb hangsúlyt helyez a megosztás alapú gazdaságra. Itt azt szeretnénk, hogy az Európai Unió pozitív környezetet teremtsen az innováció számára, ahol a magasan képzett emberek és újítószellemű vállalatok érvényesülni tudnak, miközben a fogyasztók érdekeit szolgálják munkájukkal. Ugyanakkor természetesen az új üzleti modellek új fajta szabályozást igényelnek, amely biztosítja, hogy mindenki eleget tesz a kötelezettségeinek. Az ez évi versenypolitikai jelentés egyértelmű iránymutatást ad e tekintetben.

Továbbá fel kívánjuk hívni a figyelmet az Unió egy még lezáratlan ügyére. Jelentős eredmény volt a nemzetközi barangolási díjak vagyis a roaming díjak eltörlése az EU-ban, azonban az európaiaknak még mindig indokolatlanul magas díjakat kell fizetniük az EU-n belüli hívások esetén, mikor saját tagállamukból kezdeményeznek hívást mobilon, mely nem esik a roaming díjszabás alá. Ezentúl a jelentés külön figyelemet kíván szenteli a telekommunikációs szektor egészének. Hiszen a fogyasztók csak akkor juthatnak hozzá minőségi szolgáltatásokhoz elérhető áron, ha biztosítjuk a tisztességes versenyt a szektoron belül és megakadályozzuk a túlzott piaci koncentrációt valamint az erőfölénnyel való visszaéléseket.

Egy másik jelentőségteljes változás a versenypolitika terén, melyet a hatékonyság növelése érdekében támogat a jelentés, a Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok közötti felelősségi körök átalakítása. Az EU versenypolitikai szabályainak betartatásáért a Bizottság felel, de ma már olyan széles körben alkalmazzák ezen szabályokat, hogy a nemzeti versenyhatóságok nagyobb fokú bevonása mindenképp szükséges. Így logikus a nemzeti hatóságok kompetenciáinak bővítése, a jogszabályok betartatásával kapcsolatos kapacitásuk erősítése.

Ugyanakkor, meg vagyunk győződve, hogy ez csak akkor lehetséges, ha biztosítjuk, hogy a vállalatok EU-szerte ugyanolyan védelemben részesülnek, vagyis a nemzeti versenyhatóságok az EU-s szabályokkal maradéktalanul összhangban lévő jogszabályokat alkalmaznak. Ezért szorgalmazzuk a nemzeti versenyhatóságok közötti nagyobb együttműködést, és a jelenleg fennálló eljárásbeli különbségek megszüntetését.

A jelentés kidolgozása során számítottunk a különböző európai parlameti bizottságok véleményeire is, hiszen az ágazatspecifikus ajánlások, mint például az élelmiszerellátási láncot érintő versenypolitikai kérdések megvitatása kiemelkedő fontosságú.

Hogy a fenti témákat megvitassuk, és még több véleménnyel gazdagítsuk a jelentést, az Európai Parlament Információs Irodájának közreműködésével, Szanyi Tibor megbízásából, Gúr Roland, az MSZP fogyasztóvédelmi tagozatának elnökének rendezésében 2016 júliusában konferenciát tartottunk az érdekelt felek számára. Az eseményen a Bizottság és a magyar versenyhatóság képviselői mellett számos érintett szerevezet és újságíró vett részt, akik értékes hozzászólásokkal gazdagították a konferenciát.

Meggyőződésünk, hogy különösen miután Nagy-Britanniában az Európai Unióból való kilépés mellett döntött, kiemelkedően fontos a versenypolitika megerősítése a bizalom megszilárdításán érdekében. Minden piaci szereplőnek tudnia kell, hogy bármelyik tagállamban tevékenykedik is, ugyanolyan módon fogják kezelni és védeni a versenyhatóságok. Ehhez szükséges a teljes jogharmónizáció.

A tény, hogy céljaink számos esetben egyeznek a Bizottság elképzeléseivel minden bizonnyal könnyíteni fogja munkánkat. Bízunk benne, hogy az érintett felek konstruktív hozzáállása és a közös cél, vagyis az európai fogyasztók érdekeinek szolgálata jelentős és érdembeli eredményhez vezet majd.

SZANYI Tibor,
Európai parlamenti képviselő, az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés előadója

GÚR Roland,
Az érdekelt felek számára tartott versenypolitikai konferencia rendezője, Szanyi Tibor EP képvisleő akkreditált asszisztense

***

Key stakeholders’ valuable insights on EU competition policy

EU competition policy serves the European Union in many ways. It provides a wide range of quality goods and services to customers. At the same time, it is a stimulus for important innovation, and it also supports the European integration project, as it breaks down barriers between countries.

Overall, the EU competition policy has made essential contributions to the economic prosperity of the European Union and the high standard of living of its citizens. In order to ensure that Europe can continue enjoying its benefits, the annual review of the EU competition policy in form of an EP report is vital. The EU must stay current, and it must give answers in real time, especially with the expanding digital economy that pushes businesses to constantly re-invent themselves.

We think that the upcoming EP report on the annual report on EU competition policy will be crucial in terms of shaping our approach towards certain sectors. The report will provide a new boost in many areas. For instance, there will be a greater focus on sharing economy. We want Europe to create a positive environment for innovation where highly skilled people and companies can thrive for the benefit of consumers. At the same time, new business models call for new type of regulation, so that everyone meets its obligations. This year’s competition report will give clear guidance in this sense.

Furthermore, we want to point to an unfinished business of the EU. It was a great achievement to finally abolish roaming charges across the EU, but Europeans still have to pay unreasonably high charges when making intra-EU calls. In addition, the report will also pay special attention to telecommunication as a whole. Customers can only have access to quality services at affordable prices, if we ensure fair competition within the telecommunication sector and prevent excessive market concentration and abuse of dominance at all times.

Another important change is that the report will support the rearrangement of the responsibilities in between the Commission and the national competition authorities in order to increase efficacy. It is the Commission who ensures the correct application of EU competition rules, but today the scale on which these rules are used is so extended that the work of national competition authorities is essential. Therefore, it seems only logical to further expand the competences of these authorities and delegate new areas of action to boost their enforcement capacity. However, we are convinced that it can only be done, if companies receive the same protection throughout the EU, i.e. all national authorities are consistent with the European competition rules. That is why we call for stronger cooperation between national authorities and the abolition of the existing differences between national regimes.

During the elaboration of the report, the rapporteur is counting on the opinions of other Committees too, as sector specific recommendations are crucial, such as the competition questions in the food supply chain.

In order to discuss these above topics and receive further inputs from relevant parties, we had the pleasure to organize a stakeholder conference with the EP Information Office in July 2016 in Budapest. On behalf of MEP Szanyi, Mr. Roland Gúr, head of the Hungarian Socialist Party’s consumer protection department and colleague of the Hungarian S&D MEP was charged with organising the event. Our main aim was to make the event as inclusive as possible. Indeed, besides the representatives from the Commission and the Hungarian national competition authority, several stakeholder organizations, academics and journalists participated in the event and made valuable contributions.

We believe that especially after the Brexit referendum, it is important to strengthen the European competition policy. To do that, it is necessary to enhance trust, as the market participants must know that they will be protected in all member states by the competition authorities along the same principles. Therefore, we need unified standards.

The fact that in many cases our vision and goals meet the Commission’s ideas will certainly make our work easier. We are convinced that the constructive attitude of the parties and the common goal, that is to serve the interest of European consumers, will result in a robust and meaningful outcome.

Participants at the Conference unanimously voiced that the importance of the most topical subject warrants further expert analysis and high level political and stakeholders’ exchanges, building on the valuable insights they gathered at this most successful and enlightening event in Budapest.

Tibor SZANYI,
MEP, rapporteur of the Annual Report on EU Competition Policy

Roland GÚR,
Coordinator of the Stakeholder Conference, APA to MEP Tibor Szanyi

Az angol nyelvű cikk forrása: eptoday.com
logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu