13 Feb
Hírek
2019. február 13. szerda

Szanyi Tibor: Európa jövője a Szociális Pillér tényleges megerősítésén múlik

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén egy előzetes értékelő jelentés elfogadásával folytatta az európai integráció helyzetéről és perspektíváiról a minden uniós intézmény szintjén zajló politikai vitát, amelynek végén az EU tagállamok vezetői májusban a román soros elnökség által szervezett, Európa jövőjének szentelt rendkívüli csúcstalálkozón összegzik majd a közös gondolkodás eddigi eredményeit.

Szanyi Tibor, az MSZP alelnöke és EP-képviselője fontosnak tartotta, hogy ezúttal is részese legyen az EU jövőjét befolyásoló politikai munkának, aláhúzva, hogy Európát az utóbbi időben olyan belső, saját tagállamai részéről jelentkező kihívások érik, amelyek megválaszolásában az EP-nek, mint az Unió legfőbb, választott politikai testületének kezdeményező és iránymutató szerepet kell vállalni. Hozzászólásában az MSZP alelnöke hazai tapasztalataira támaszkodva emlékeztetett: „Az európai integráció újra-dinamizálásának esélyére – a nagy, globális gazdasági, társadalmi és környezeti kihívások mellett – ma fokozott veszélyt jelent az EU-ellenes nacionalizmus és populizmus térnyerése Európában, még egyes tagállami kormányok részéről is. Ennek kirívó példája az Orbán-kormány, amely az európai demokratikus értékeinket semmibe véve a migrációs politika, vagy a közös kül- és biztonságpolitika aláásásával immár provokatív módon gyengíti az EU működését.”

A magyar szocialista politikus megerősítette, hogy támogat az EP-jelentésben megfogalmazott minden olyan intézményi és politikai reform-javaslatot, ami e veszélyes politikai törekvések megfékezését segítheti, így a polgárok bizalmát, demokratikus jogaik érvényesülését, az Unió hatékonyabb, átláthatóbb működését, a fenntartható fejlődést, az EU kettészakadásának megelőzését célzó megoldásokat. Hangsúlyozta: ezek közül ma különösen időszerűnek tartja az EU-ban a minősített többségi döntéshozatal általánossá tételét, továbbá az Európai Parlament szerepének erősítését az Európai Tanács, a tagállamok – gyakran szándékos – döntésképtelenségének ellensúlyozására.

Az európai együttműködés jövőbeni kívánatos súlypontjairól szólva Szanyi Tibor – korábbi parlamenti megszólalásaival összhangban - ezúttal is a szociális biztonság erősítését, a társadalmi igazságosság érvényesítését helyezte az Unió előtt álló kihívások élére: „Szocialista politikusként és az európai integráció következetes híveként ismételten sürgetem a Szociális Európa történelmi feladatának megvalósításához, a Szociális Pillér tényleges működéséhez szükséges politikai garanciák és konkrét intézményi, jogi feltételek mielőbbi létrehozását. A jövő európai polgára ugyanis elsősorban ennek kézzel fogható, saját életkörülményeit befolyásoló eredményei fényében fogja megítélni az egységes, békés és igazságos Európa érdekében végzett közös munkánkat”.

Tovább